Generálna riaditeľka, CEO

Michaela Lauková

Background

Narodená ako Michaela Lauková

Rate it

CEO

0%