Tak čo?

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTY

VIEME UDRŽAŤ TAJOMSTVO!

Tu nás môžeš kontaktovať v akejkoľvek veci, tešíme sa na Vás.

  PREVÁDZKOVATEĽ BRATISLAVSKÉHO RÁDIA

  Radio ON s.r.o.

  Tu nás môžeš kontaktovať v akejkoľvek veci, ale najlepšie bude keď si budete chcieť u nás objednať prezentáciu vášho biznisu!

  ABY SA NEZABUDLO...

  Na Bratislavské rádio sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť regulátora a iného orgánu dohľadu…

  Dohľad nad vysielaním Bratislavského rádia vykonáva Rada pre mediálne služby Slovenskej republiky. Rada pre medialne služby

  Bratislavské rádio podlieha samoregulačnému mechanizmu Rady pre reklamu. Rada pre reklamu

  Bratislavské rádio je členom Asociácie rádií Slovenska. Asociacia radii Slovenska

  Bratislavské rádio je oprávnený vysielateľ a vysiela na základe licencie R/99 (do 17.8.2023) a R/151 (od 18.8.2023).

  Riadime sa zákonom číslo 264/2022 Z.z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Zoznam regulovaných subjetov: tu

  0%